Marketing a branding

Zamestnanecká značka – všetci po nej túžime, prečo?

Silná zamestnanecká značka, vedie k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov, udržaniu zamestnancov a celkovému obchodnému úspechu.

Synergia a identita v jednote

Zamestnanecká značka je synergia a šírenie identity značky firmy spoločnosti prostredníctvom jej zamestnancov. Zahŕňa vytváranie pozitívneho obrazu spoločnosti a jej hodnôt medzi internými aj externými zainteresovanými stranami. Ide o najvyšší stupeň súladu zamestnancov s kultúrou organizácie i  samotnou identitou značky spoločnosti.

Budovanie zamestnaneckej značky

Značku zamestnancov si nemožno kúpiť. Možno ju budovať na pevných základoch, kedy si dokážete identifikovať kto ste, na čom vám záleží i kam smerujete. Keď poznáte svoje prečo – svoje poslanie, keď viete kam smerujete a dokážete túto víziu šíriť medzi ľudí, čím si priťahujete tých čo chcú – tým si vytvárate zamestnaneckú značku.

Budovanie zamestnaneckej značky viete podporiť  rôznymi aktivitami, ako sú firemné akcie, interná komunikácia, školenia a rozvoj zamestnancov a úsilie v oblasti vzťahov s verejnosťou. Základom je aj otvorená komunikácia a poskytovanie cennej konštruktívnej spätnej väzby, tok informácií na horizontálnej i vertikálnej úrovni.

Cieľom budovania zamestnaneckej značky je vytvorenie súdržnej a konzistentnej skúsenosti so značkou pre zákazníkov a pritiahnuť do organizácie špičkové talenty. Silná zamestnanecká značka, vedie k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov, udržaniu zamestnancov a celkovému obchodnému úspechu. Navyše vytvára prostredie, v ktorom sa všetci cítia prijatí, potrební a v ktorom majú možnosť rásť a pracovať na svojich talentoch.

To čo vysielame to prijímame

Kedy si dokážeme pritiahnuť správnych ľudí, zákazníkov či spolupracovníkov? Takých, ktorí nám pomôžu budovať zamestnaneckú značku?

Naša zvedavosť sa rokmi ukryje hlboko v našom vnútri. Stále však máme v sebe dieťa, ktoré si kladie rovnakú otázku – Prečo?

Prečo by ma niečo malo zaujímať?

Prečo by ma niečo malo zaujímať?
Skúste si rovnakú otázku položiť aj vy, keď budete oslovovať správnych zákazníkov či budúcich kolegov.

  • Prečo by som mal ako zákazník cítiť potrebu nakúpiť
  • Prečo by som mal ako potenciálny zamestnanec vôbec rozmýšľať nad touto značkou
  • Prečo by ma malo trápiť, že hľadajú človeka do svojho tímu
  • Prečo a v čom je táto firma ako značka iná
  • Prečo a akým spôsobom dokážete plniť moje potreby

Na to, aby sme svoje prečo mohli začať komunikovať, potrebujeme poznať odpovede. Odpoveďou sú práve potreby cieľovej skupiny i potenciálnych kandidátov.

Zamyslite sa a v lepšom prípade zistite:

  • Zistite aké potreby napĺňate vašim zákazníkom
  • Zistite čo prilákalo vašich zákazníkov k vašej značke
  • Zistite, prečo k vám prišli vaši spolupracovníci pracovať
  • Zistite, aké hodnoty napĺňate vašim kolegom

Môže to byť príjem, stabilita, naplnenie vášne, prinášanie úžitku a informácií z oblasti, ktorá ich baví, nastavenie a drive majiteľa, kariérny rozvoj, potenciál napredovania, možnosť osamostatniť sa, ísť na vzdelávačky, možnosť pracovať s novými technológiami?
Zistite všetky pracovné i osobné hodnoty, v ktorých ste si podobní. Tu nájdete zdroj cenných informácií, ako pôsobíte na svoje okolie, ako vás okolie vníma, a čo si na vás váži.
Poznáte už odpoveď na otázku z úvodu?
„Kedy si dokážeme pritiahnuť správnych ľudí, zákazníkov či spolupracovníkov?“

Vtedy, keď začneme komunikovať (verbálne i neverbálne) to, kým sme a tiež to, ako vieme naplniť ich potreby. A ešte lepšie bude, keď to o vás začnú hovoriť oni – vaši zamestnanci, zákazníci, obchodní partneri, verejnosť, všetci.
Lebo značka nie je to, čo hovoríte vy, ale to, čo sa ukrýva v mysliach ostatných a tiež to, čo hovoria o vás druhí.

Zistite to kto ste a následne to šírte do sveta vo všetkých vašich skutkoch, aktivitách, činnostiach, procesoch, snoch, cieľoch. Čím “hlasnejší” budete a čím “častejšie budete na očiach”, tým lepšie si zabezpečíte fyzickú i mentálnu dostupnosť. Práve dostupnosť je to, čo robí vašu značku silnejšou a žiadanejšou.