Firemné kultúra je „osobnosťou“ vašej spoločnosti. Zahŕňa spoločné firemné hodnoty, ciele, víziu, misiu, pracovné prostredie a štýl vedenia. Ovplyvňuje to, ako zamestnanci pracujú, ako navzájom komunikujú a aký výkon a prístup zastávajú.

Silná organizačná kultúra môže podporiť pozitívne a produktívne pracovné prostredie, zvýšiť angažovanosť a udržanie zamestnancov a zlepšiť spokojnosť zákazníkov. Môže mať významný vplyv fungovanie spoločnosti a na úspech, ktorý dosahuje. Môže prilákať špičkové talenty a podporiť celkové obchodné ciele spoločnosti.

Čo dokáže sila pozitívneho myslenia

Viete, že myslenie dokáže ovplyvniť naše životy? Ako sa nastaviť na úspech? Zmena postoja a komunikácia pomáha celým tímom. Ako vlastne?

Čítať viac