Leadershipom označujeme schopnosť viesť a nasmerovať skupinu ľudí k spoločnému cieľu. Zahŕňa to nastavenie vízie skupiny, efektívnu komunikáciu tejto vízie a inšpiráciu a motiváciu ostatných, aby pracovali na jej dosiahnutí. Vodcovstvo možno vykonávať v rôznych prostrediach, vrátane podnikania, vo vláde, v neziskových organizáciách a iných typoch sociálnych alebo komunitných skupín. Efektívne vedenie ľudí si vyžaduje celý rad zručností a vlastností, vrátane komunikácie, rozhodovania, riešenia problémov, emocionálnej inteligencie a schopnosti budovať a udržiavať vzťahy.

Emócia v živote i v biznise

Ako pracovať s emóciou v živote a biznise? Je v poriadku ich prejavovať alebo radšej skrývať? Odpovede a inšpiráciu nájdete aj v našom podcaste.

Čítať viac