Pod odmeňovaním rozumieme najčastejšie to, že zamestnávateľ platí svojim spolupracovníkom či zamestnancom za svoju prácu. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete zamestnancov odmeňovať. Okrem obvyklých pravidelných miezd, poznáme odmeny, ktoré môžu byť motivačným prvkom za výborný výkon alebo za dosiahnutie konkrétneho cieľa. Prémie poznáme ako dodatočné platby zamestnancom za výkon nad rámec ich bežných povinností. Benefity sú zas výhody, poskytované nad rámec mzdového ohodnotenia. Odmeňovanie zamestnancov by malo byť spravodlivé a zodpovedajúce ich úrovni výkonu a kvalifikáciám. Je tiež dôležité, aby zamestnávatelia komunikovali svoje politiky odmeňovania jasne a otvorene, aby zamestnanci vedeli, čo môžu očakávať.

12 kľúčových potrieb k zabezpečeniu motivácie a spokojnosti zamestnancov

Predstavte si ideálne pracovné prostredie, kde všetci pracujú s nasadením a motiváciou. Spoznajte 12 kľúčových potrieb s najväčším vplyvom.

Čítať viac

16 atribútov značky zamestnávateľa

Atribúty značky zamestnávateľa predstavujú jej súčasti. Vlastnosti, ktoré dotvárajú značku ako celok. Spoznajte 16 atribútov značiek.