Personálny manažment

Ako si pritiahnuť tých správnych ľudí

Existuje niekoľko spôsobov, ako pritiahnuť tých správnych ľudí k sebe. Aj v tomto prípade platí známe pravidlo: „To čo vysielame, to prijímame.“ Položte si základnú otázku: „Prečo“ vo viacerých podobách a objavíte zaujímavé súvislosti, ktoré ste doteraz prehliadali.

Kedy a ako si dokážete pritiahnuť správnych ľudí?

Prečo by ma niečo malo zaujímať?

Naša zvedavosť sa rokmi ukryje hlboko v našom vnútri.

Stále však máme v sebe dieťa, ktoré si kladie rovnakú otázku – Prečo?

Keď budete chcieť nabudúce osloviť potenciálnych zamestnancov, spýtajte sa sami seba alebo svojich kolegov:

  • prečo by som mal ako zákazník cítiť potrebu nakúpiť
  • prečo by som mal ako potenciálny zamestnanec vôbec rozmýšľať nad touto značkou
  • prečo by ma malo trápiť, že hľadajú človeka do svojho tímu
  • prečo a v čom je táto firma ako značka iná
  • prečo a akým spôsobom dokážete plniť moje potreby

Na to, aby sme svoje prečo mohli začať komunikovať, potrebujeme poznať odpovede. Odpoveďou sú práve potreby cieľovej skupiny i potenciálnych kandidátov.

Zamyslite sa a v lepšom prípade zistite:

  • Zistite aké potreby napĺňate vašim zákazníkom.
  • Zistite čo prilákalo vašich zákazníkov k vašej značke.
  • Zistite, prečo k vám prišli vaši spolupracovníci pracovať.
  • Zistite, aké hodnoty napĺňate vašim kolegom.

Môže to byť príjem, stabilita, naplnenie vášne, prinášanie úžitku a informácií z oblasti, ktorá ich baví, nastavenie a drive majiteľa, kariérny rozvoj, potenciál napredovania, možnosť osamostatniť sa, ísť na vzdelávačky, možnosť pracovať s novými technológiami?

Zistite všetky pracovné i osobné hodnoty, v ktorých ste si podobný. Tu nájdete zdroj cenných informácií, ako pôsobíte na svoje okolie, ako vás okolie vníma, a čo si na vás váži.

Poznáte už odpoveď na otázku z úvodu?

„Kedy si dokážeme pritiahnuť správnych ľudí, zákazníkov či spolupracovníkov?“

Vtedy, keď začneme komunikovať (verbálne i neverbálne) to, kým sme a tiež to, ako vieme naplniť ich potreby.

Zistite to a následne to šírte do sveta.

Existuje niekoľko spôsobov, ako pritiahnuť tých správnych ľudí k sebe:

Definujte si cieľovú skupinu

Je dôležité mať jasno v tom, koho chcete pritiahnuť. Identifikujte svoju cieľovú skupinu a snažte sa pochopiť ich potreby, záujmy a ciele.

Používajte sociálne médiá a online platformy

Sociálne médiá a online platformy sú skvelým spôsobom, ako sa dostať do kontaktu s potenciálnymi zamestnancami. Vytvorte si profil na sociálnych sieťach a zapojte sa do konverzácií a skupín súvisiacich s vašou oblasťou pôsobenia.

Urobte sa viditeľným

Zúčastňujte sa konferencií, podujatí a iných akcií, kde sa môžete stretnúť s potenciálnymi spolupracovníkmi alebo zákazníkmi. Vytvorte si blog alebo webovú stránku, na ktorej môžete zdieľať svoje myšlienky a záujmy.

Vytvorte si silnú osobnosť a značku

Buďte autentickí a udržujte si pozitívny imidž. Vytvorte si silnú osobnosť a značku, ktorá odráža vaše hodnoty a ciele.

Buďte ochotní ponúknuť niečo hodnotné

Buďte ochotní ponúknuť niečo hodnotné ostatným. Môže to byť informácia, pomoc alebo iná forma podpory. Keď ponúkate hodnotu ostatným, budú vás viac oceňovať a budú sa vám viac snažiť pomôcť.

Vytvorte atraktívne pracovné prostredie

Poskytnite zamestnancom príležitosť pracovať na zaujímavých projektoch a v prostredí, ktoré je podporujúce a motivujúce.

Poskytnite zamestnancom atraktívny balík benefitov, ako sú napríklad flexibilná pracovná doba alebo možnosť home office.

Zdôraznite svoje hodnoty

Uveďte na webovej stránke, aké hodnoty ako spoločnosť ctíte a ako sa snažíte ich uplatňovať vo svojej práci.

Vytvárajte pozitívnu kultúru spoločnosti

Pozitívna firemná kultúra, v ktorej sa zamestnanci cítia vítaní a súčasťou tímu, je základom dobre fungujúcej spoločnosti. Zdôraznite svoj záväzok k profesnému rozvoju a podpore osobného rastu vašich zamestnancov.

Príklad originálnej video pozvánky: