Marketing a branding

Vaša značka nie je o vás, je o druhých

Nikdy nebolo ťažšie zaujať tých správnych zákazníkov či budúcich spolupracovníkov. Množstvo informácií a firiem, bojujúcich na trhu o svoju priazeň nás núti, aby sme boli nie len skvelí obchodníci, ale i psychológovia a marketéri. Čo sa ukrýva za správnou stratégiou, ktorá nám zabezpečí záujem tých, na ktorých nám najviac záleží?

Je to uvedomenie, že to, prečo sme tu, nie je o nás, je to o nich.
Viac sa dočítate tu.

“Nesnažte sa predať, snažte sa zaujať a vytvárajte chuť i túžbu nakupovať.”

Vytvárajte prostredie, v ktorom sa budú zamestnanci i zákazníci cítiť skvelo. To do veľkej časti rozhodne, či budú u vás radi pracovať a či nakúpia alebo nie.

Čo to v praxi znamená a prečo sa to deje?

Milujeme nakupovanie, no predajné nástroje k životu nepotrebujeme.
Máme radi slobodu a slobodnú voľbu, máme radi keď sú veci také ako chceme my, nie také aké si iní prajú, aby boli. Nemáme radi, keď nás niekto do niečoho núti.
Milujeme nákupné rozhodnutia, keď sa môžeme realizovať a stotožniť, keď nákupom utvrdíme náš sociálny status, naše estetické cítenie, keď vyjadríme svoju osobnosť.

Čo by malo byť cieľom?

Vytvárajte chuť nakupovať – vytvárajte také prostredie a podávajte také informácie, ktoré pritiahnu zákazníka natoľko, že si bude chcieť našu ponuku kúpiť.

“Motivácia nefunguje.”

To čo funguje je motivujúce prostredie a skvelé podmienky.
To čo funguje je budovanie zamestnaneckej značky.
To čo funguje je, keď o nás hovoria iní.

“Referencia, svedectvo, príbeh zamestnanca má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu než naše tvrdenie ako si stojíme v rebríčku zamestnávateľov.”

Ako to uchopiť?

Zamyslite sa, ako sa prezentuje vaša firma, ako sa prezentujete vy:

 • Ako máte napísané texty na webe?
 • Akú podobu majú vaše pracovné inzeráty?
 • Ako komunikujete na sociálnych sieťach?
 • Ako komunikujú vaši predajcovia?

Je to o vás alebo o ľuďoch? Predávate vašu zamestnaneckú značku alebo vytvárate chuť u vás pracovať a nakupovať?

Základné pravidlo úspechu:

Nehovorte o sebe ale o tom, čo môže človek u vás/ s vami/ s vašim produktom alebo službou zažiť.
Nehovorte o sebe, ale nechajme o sebe hovoriť iných ľudí.

Povedzte svetu:

 • ako vám produkt, či služba zmení život
  Dotknite sa osobných, vnútorných potrieb vašich zákazníkov. Dotknite sa ich túžby.
 • akým spôsobom sa človek vypracoval, mohol sa kariérne i osobne vypracovať
  Ukážte reálne výsledky spolupráce s vami. Ukážte svetu aké prostredie a priestor poskytujete svojim spolupracovníkom. Ako ste na nich hrdí a
 • ako vám na nich záleží.
 • ako sa staráme o iných členov domácnosti? staráte sa o vašu komunitu či verejné záujmy
  Ukážte spoločenskú zodpovednosť a to, akým spôsobom prejavujete vďačnosť za to kým ste sa stali
 • ako máme zabezpečenú stabilitu príjmu
  Ukazujte inovácie, rast, víziu, zapájajte do toho vašich spolupracovníkov
  ukážte spoločnú radosť zo zdolávania výziev
 • čo robíme pre zamestnancov
  Nehovorte kto ste, hovorte ako fungujete
  Hovorte o pracovnom prostredí
  Hovorte o nálade, ktorá vládne na pracovisku
  Hovorte o možnostiach, ktoré majú

“Značka nie je to, čo hovoríme my. Značka je to čo hovoria o nás druhí.”

Ak chcete presvedčiť, nespoliehajte sa na logické zdôvodňovanie, snažte sa vyvolať záujem.

Prestaňte argumentovať a presviedčať. Prestaňte dávať do ponuky racionálny rozmer a tlačiť na výhody produktu. Začnite konať a vytvárajte chuť nakupovať.

Na nič sa nehrajte. Chovajte sa a začnite pozitívne pôsobiť na druhých.
Ak bude vaše správanie korešpondovať s očakávaním zákazníkov, zvýšite si nielen dôveryhodnosť vašej značky, ale pravdepodobne i zákaznícku základňu.

Želám vám, aby ste našli chuť, energiu, odhodlanie a aby ste pôsobili na ľudí pozitívne.